ga('send', 'pageview');

Dzień: 11 marca 2018

Marzec, 2018

  • 11 marca

    [SPOTKANIE REGIONALNE] Lublin – marzec 2018

    Regionalne spotkanie odbyło się 2 marca w Lublinie. Oczekując na wszystkich członków prowadziliśmy luźne rozmowy wraz z księdzem Adamem.

  • 11 marca

    [AKCJE] Region krakowski – Odwiedziny duszpasterstwa przy parafii św. Brata Alberta [2018]

    W niedzielę 11 lutego odwiedziliśmy duszpasterstwo przy parafii św. Brata Alberta na os. Dywizjonu 303.