ga('send', 'pageview');
Strona główna / [F.A.Q]

[F.A.Q]

 1. Jak prawidłowo rozwinąć skrót WMS?
  Wolontariat Misyjny Salvator. Jest to jedyna i prawidłowa nazwa naszego wolontariatu.
 2. Jaki zasięg ma wolontariat?
  Wolontariat działa zarówno w Polsce jak i w innych krajach. Swoje placówki ma w 6 regionach. Działamy również poza granicami, czyli na wszystkich placówkach misyjnych, do których posłani są nasi wolontariusze.
 3. Kto może zostać wolontariuszem?
  Wolontariuszem może zostać każdy, kto chciałby angażować się w działalność wolontariatu. Jednakże dopiero w wieku 18 lat, ze względów formalnych, można wyjechać na placówkę misyjną europejską po przejściu rocznej formacji, a po 2 latach na dalszą placówkę (np. Afryka, Filipiny). Nasi wolontariusze są głównie uczniami klas maturalnych i studentami. Przedział wiekowy wolontariuszy to 18-35 lat.
 4. Jak zostać wolontariuszem? Jak dołączyć do WMS-u?
  Najprostszym sposobem jest skontaktować się z liderem danego regionu, do którego chcesz należeć. Maile do kontaktu można znaleźć tutaj.
 5. Jakie wymagania należy spełnić, aby móc pojechać na wolontariat?
  Trzeba mieć ukończone 18 lat, minimum 1 rok formacji w WMS-ie, angażować się w działania swojego regionu i całego WMS-u. Następnie należy aplikować o wyjazd i przejść testy psychologiczne, językowe oraz wykonać badania lekarskie. W niektórych przypadkach obowiązkowe są również szczepienia.
 6. Czym jest wolontariat misyjny i czym różni się od zwykłego (świeckiego) wolontariatu?
  Wolontariat misyjny w odróżnieniu od zwykłego (np. pomoc humanitarna itp.) różni się tym, że posługa wolontariusza wiąże się z jego codziennym rozwojem duchowym. Na placówkach uczestniczymy w życiu codziennym parafii czy zakonów, u których gościmy. Uczestniczymy w Mszach Św., nabożeństwach, modląc się także ze wspólnotą, u której gościmy (np. brewiarz, adoracja). Oczywiście zależy to od placówki i dostępnych możliwości na miejscu. Podczas naszej misji staramy się pokazać ludziom, do których zostaliśmy posłani, Miłość Chrystusa do nich, jako Jego dzieci.
 7. Jak wygląda formacja w WMS?
  Głównymi elementami formacji są spotkania regionalne oraz ogólnopolskie.
  Spotkania regionalne – comiesięczne spotkania w regionie z liderami, księdzem opiekunem oraz innymi wolontariuszami danego regionu.
  Spotkanie ogólnopolskie – średnio raz na trzy miesiące (najczęściej w roku formacyjnym są takie 3 w okolicach listopada, lutego i maja/czerwca). Dodatkowo w każdym regionie lub też między regionami odbywają się spotkania nieformalne (jak np. wspólne kino, łyżwy, wycieczki w góry, wieczory filmowe, planszówki czy tworzenie rękodzieła).
 8. Gdzie i jak często odbywają się spotkania?
  Spotkania regionalne odbywają się co miesiąc. Termin ustala się najczęściej na spotkaniu poprzedzającym następne spotkanie (zależy od regionu). Rozpiska z datami, godzinami i miejscami spotkań (większość regionów ma stałe) jest zawsze z wyprzedzeniem udostępniana na Fanpage’u na Facebooku i stronie internetowej.
 9. Od jak dawna istnieje wolontariat?
  Wolontariat istnieje od 2011 roku, kiedy to pierwsze osoby wyjechały wraz z księżmi Salwatorianami na misje do Albanii.
 10. Kto finansuje wyjazdy na wolontariat?
  Koszty wyjazdu są podzielone na 3 części: 1/3 – region, 1/3 – wolontariusz, 1/3 – centrala WMS. Region zbiera fundusze poprzez różne działania, takie jak prowadzenie rekolekcji, zbiórki publiczne, kiermasze czy organizowanie innych akcji misyjnych. Jeśli region zbierze więcej funduszy, może dodatkowo pokryć część wyjeżdżającego wolontariusza. Nasze wyjazdy misyjne są możliwe dzięki ludziom dobrej woli, ich ofiarom i pomocy oraz dzięki wsparciu różnych instytucji/firm.
 11. Gdzie można wyjechać?
  Po roku formacji można wyjechać na misje do bliższych państw (głównie Europa), a także można zostać w Polsce i pomagać np. na obozach rekolekcyjno-wakacyjnych osób niepełnosprawnych. Wolontariat misyjny odbywa się najczęściej w okresie wakacji letnich i trwa średnio od 2 tygodni do 3 miesięcy (w przypadku placówek europejskich) oraz w ciągu roku akademickiego od 2 miesięcy do 1 roku (w przypadku placówek pozaeuropejskich).
 12. Ilu wolontariuszy działa w WMS-ie?
  Liczba wolontariuszy zmienia się z każdym rokiem formacyjnym. Zawsze jednak jest powyżej 100 osób.
 13. Czy wolontariusze są jakoś podzieleni?
  W strukturze wolontariatu istnieje 6 regionów. Są to regiony: elbląski, krakowski, lubelski, śląski, warszawski, wrocławski.
 14. W jakim celu organizowane tzw. spotkania regionalne?
  Spotkania regionalne mają na celu budowanie wspólnoty i stanowią podstawowy element formacji duchowej wolontariuszy. Odbywają się w różnych regionach, aby dać możliwość działania w wolontariacie osobom z różnych stron Polski.
 15. Czy działalność w wolontariacie skupia się na wyjazdach za granicę?
  Wyjazdy za granicę nie są, jak mogłoby się wydawać, głównym celem działalności wolontariatu. Naszym celem jest budowanie coraz lepszego świata, począwszy od nas samych. Dzięki formacji duchowej – jak i tej czysto ludzkiej – staramy się dawać z siebie jak najwięcej dobra „tu i teraz”, czyli tam, gdzie żyjemy.
 16. Na czym polega praca w WMS-ie w Polsce?
  Polega na angażowaniu się w działalność WMS-u m.in. w regionach i różnych inicjatywach organizowanych przez WMS. Jednym z naszych głównych celów jest dzielenie się z ludźmi naszym doświadczeniem Boga w codziennym życiu jak i świadectwami z wyjazdów misyjnych oraz szerzenia ducha misji. Po odbyciu rocznej formacji można też pomagać przykładowo na wyjazdach rekolekcyjno-wakacyjnych osób niepełnosprawnych.
 17. Czy jest jakieś ograniczenie wiekowe dla wolontariuszy?
  Ze względów formalnych, aby wyjechać na placówkę misyjną, wolontariusz musi mieć ukończone 18 lat. W spotkaniach regionalnych mogą brać udział osoby w przedziale wiekowym 16-35 lat (jest to spowodowane tym, że większość wolontariuszy jest studentami).
 18. Czy trzeba być katolikiem, aby móc wyjechać na wolontariat misyjny?
  Na wolontariat misyjny mogą wyjechać osoby niezwiązane z Kościołem Katolickim, jednakże podstawowym warunkiem uczestnictwa w wolontariacie misyjnym jest chęć głoszenia Chrystusa ludziom, do których jest się posłanym.
 19. Czy osoby wyjeżdżające są ubezpieczone?
  Tak, wszystkie osoby wyjeżdżające na wolontariat są ubezpieczone w zewnętrznej firmie ubezpieczeniowej. Warto jednak (w przypadku placówek europejskich) dodatkowo zabrać ze sobą EKUZ.
 20. Czy nie będąc w wolontariacie mogę wyjechać na misje?
  Istnieje taka opcja. Zalecamy wtedy kontakt mailowy (kliknij tutaj).
  Poza naszym wolontariatem istnieją też inne, zarówno ogólnopolskie, ogólnoeuropejskie czy ogólnoświatowe wolontariaty i organizacje.