ga('send', 'pageview');
Strona główna / O nas / Formacja

Formacja

Wolontariat Misyjny Salvator

„Miłość Chrystusa przynagla nas (2 Kor 5,14)”. Fenomen Bożej miłości, w którą wierzymy i którą czujemy, pobudza nas do czynnego i świadomego, choć może drobnego, udziału w ewangelizacji. Darmo ją otrzymaliśmy. Darmo chcemy dawać (por. Mt 10,8). Wiemy, że nie wolno nam siedzieć z założonymi rękami! Chcemy dzielić się naszą wiarą z tymi, którzy albo jeszcze nie słyszeli o Panu Jezusie, albo już nie chcą o Nim słyszeć, bo nie potrafią Mu zaufać.

Przez formację w strukturach WMS pracujemy nad własnym wzrostem w wierze, szlachetności, człowieczeństwie. Po co? Po to, by potem, podczas misyjnego posłania, dawać czytelne świadectwo. Wiemy, że nam „została dana ta łaska: ogłosić innym jako Dobrą Nowinę niezgłębione bogactwo Chrystusa (por. Ef 3, 8)”. Ożywia nas duch „gorliwości o zbawienie dusz”. Dlatego nie spoczniemy, dopóki nie zrobimy, co w naszej mocy, by „iść i głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu (Mk 16,15)”.

Wpieramy również misje naszą codzienną modlitwą oraz z radością i zapałem angażujemy się na rzecz pozyskiwania środków stale koniecznych do realizacji misyjnego posłania Kościoła Powszechnego.

Spotkania ogólnopolskie są zasadniczym akcentem formacji WMS-u na przestrzeni roku akademickiego. Odbywają się w różnych zakątkach Polski, w domach rekolekcyjnych lub innych podobnych ośrodkach. Przybierają formę swoistego dnia skupienia, z jednoczesnym przygotowaniem do ewentualnych wyjazdów poprzez wykłady, warsztaty, szkolenia.

Spotkania te mają miejsce 3 razy do roku, w listopadzie, lutym i maju. Jesienne i zimowe zaczynają się w piątek po południu, a kończą niedzielnym obiadem. Zaś wiosenne odbywa się w „długi weekend majowy”. Jest dłuższe i bardziej rozbudowane. Jednak jednocześnie jest na nim więcej czasu na rekreację oraz integrację, zarówno we wspólnocie WMS-u (ponad regionami), jak i w grupach, przygotowujących się do wyjazdów misyjnych w nadchodzące wakacje. Ważną cechą charakterystyczną tych spotkań, jak i całej formacji WMS-u, jest czas spędzony „u stóp Pana”. By na swoją życiową misję sił zaczerpnąć od Najwyższego. Nie brakuje więc czasu na wspólną i indywidualną modlitwę (w tym – brewiarzową), codzienną Eucharystię, medytację, adorację Najświętszego Sakramentu i nabożeństwa, jak również na spowiedź i indywidualną rozmowę z duszpasterzami WMS-u, gdy zaistnieje taka konieczność.

Spotkania regionalne organizowane są raz na miesiąc od października do czerwca, w te miesiące, kiedy nie ma spotkania ogólnopolskiego. Na agendę składa się: Msza z kazaniem, konferencja, praca w grupach (lub z tekstem) i/lub dyskusja oraz czas miło spędzony w braterskiej atmosferze, kiedy to budujemy wspólnotę. Ponadto możliwe są częstsze, dodatkowe spotkania w grupach regionalnych, jak np. w celu robienia rękodzieła lub integracji wzajemnej w innej formie – do indywidualnego wyboru poszczególnych grup.