Strona główna / Pobieralnia / I spotkanie regionalne WMS – konferencja – ks. Paweł Fiącek SDS, opiekun WMS

I spotkanie regionalne WMS – konferencja – ks. Paweł Fiącek SDS, opiekun WMS

Towarzyszenie Jezusowi jest zaszczytem, którego nie wszyscy dostępują. On zobowiązuje, by potem dać o nim świadectwo. To naturalna konsekwencja „bycia z Jezusem”.

Świadek to ktoś, kto widział, doświadczył, usłyszał, dotknął się jakiejś prawdy do tego stopnia, że jest o niej przekonany. Jest gotów „dać świadectwo”. Powie autorytatywnie, np. w sądzie, choćby pod przysięgą, w obliczu konsekwencji, które może za to ponieść, aż po restrykcje.

W Nowym Testamencie „świadek, świadectwo, świadczyć” występuje aż 168 razy. Ewangeliści podkreślają, jak bardzo ważne jest, by tę Ewangelię, którą zostało się obdarzonym, „iść i głosić”, dając o niej świadectwo. Sami przelali za nią krew (wg tradycji wszyscy oprócz Jana ponieśli śmierć męczeńską za wiarę). Swoją wiernością do końca, śmiercią, potwierdzili prawdziwość głoszonych prawd (za mit się nie umiera!).

POBIERZ

Sprawdź może...

REKOLEKCJE WMS NA NARTACH: „Moje talenty i pasje w służbie Królestwu…”

Codzienna Eucharystia, modlitwa, medytacja i dzielenie Słowem Bożym, konferencja tematyczna z dyskusją, Adoracja Najświętszego Sakramentu, a także czas na narty/spacery po górach i wypoczynek (długie noce, by się wyspać!).

Wywiad z ks. Pawłem Fiąckiem, opiekunem WM SALVATOR

"Wywiad z ks. Pawłem, opiekunem WMS, m.in. o Wolontariacie"