ga('send', 'pageview');

KR.O.P.KA

KReatOr SPotKAń – Kurs Moderatorów Spotkań WMS

  • Co to takiego?
  • Dla kogo?
  • Co się będzie działo?
  • Idea
  • Jak się zgłosić?

KReatOr SPotKAń WMS to projekt, który ma na celu przygotowanie wolontariuszy – przyszłych Moderatorów Spotkań – do prowadzenia zajęć warsztatowych w ramach spotkań ogólnopolskich i regionalnych. Takie warsztaty mają stać się przestrzenią do spotkania i rozwijania kompetencji wolontariuszy.

Projekt składa się z dwóch części. Pierwszą z nich jest kurs dla przyszłych Moderatorów Spotkań, a drugą – ich zaangażowanie w budowanie wspólnoty WMS poprzez organizowanie warsztatów podczas spotkań regionalnych i ogólnopolskich.

Kurs przeznaczony jest dla tych wolontariuszy, którzy:

  • przynajmniej rok tworzą wspólnotę WMS,
  • posługiwali na placówce misyjnej,
  • chcą na nowo zaangażować swoją energię i pomysły w działalność WMS.

Chodzi o to, by doświadczenia bycia we wspólnocie i wspólnego w niej działania nie zabierać ze sobą do domu, ale dalej się nimi dzielić! Dlatego proponujemy kurs na Moderatora Spotkań WMS, w którym chętni WMS-owicze rozwiną swoje kompetencje interpersonalne i umiejętności prowadzenia zajęć z grupą. Czerpiąc z własnej wiedzy i umiejętności, Moderatorzy Spotkań będą nie tylko dzielić się swoimi doświadczeniami, ale przede wszystkim stwarzać okazję, by to wolontariusze poznawali siebie samych, siebie nawzajem i rozwijali skrzydła w WMS.

Kurs ma na celu przygotowanie wolontariuszy do organizowania warsztatów (na spotkaniach regionalnych i ogólnopolskich) poprzez rozwijanie kompetencji osobistych i poznawanie metod, narzędzi i tematów, dzięki którym można stworzyć przestrzeń do dzielenia się własnym doświadczeniem i wykorzystania go tak, żeby zaowocowało dla innych. Efektem kursu będzie stworzenie nowej grupy funkcyjnej: Moderatorów Spotkań WMS, którzy przejmą inicjatywę nad tworzeniem warsztatów.

Pierwsza edycja kursu planowana jest na jesień 2018, kiedy to odbędą się 3 weekendowe spotkania (piątek po południu, sobota, niedziela).

KReatOr SPotKAń WMS to projekt, który powstaje z potrzeby stworzenia w WMS przestrzeni na budowanie wspólnotowego doświadczenia – miejsca, w którym aktualnie działający wolontariusze mogą spotkać się ze sobą, podzielić doświadczeniem, uczyć się od siebie nawzajem i wspierać się w kształtowaniu postawy wolontariusza misyjnego.

Pomysł takiego działania zrodził się przy okazji przygotowywania warsztatów na spotkania ogólnopolskie wśród kilku osób, które wzbogacone doświadczeniem życia we wspólnocie WMS, chcąc być wciąż blisko wolontariatu, nie mogą jednocześnie angażować się w jego działania tak intensywnie, jak jego obecni członkowie.

Taki projekt z jednej strony otwiera przestrzeń spotkania dla wolontariuszy, ale również stwarza możliwość zaangażowania się wszystkim tym, którzy są z WMS związani, chcą służyć mu swoim doświadczeniem i wsparciem, a nie mogą już w pełni angażować się we wspólnotę.

Regularnie organizowane warsztaty, przygotowane i prowadzone przez grupę Moderatorów Spotkań WMS mają się stać stałym elementem cyklicznych spotkań oraz ważną częścią formacji każdego z wolontariuszy. Chodzi o to, by w regularnej formacji WMS znaleźć stałe miejsce na ważne tematy związane ze specyfiką wolontariatu misyjnego, między innymi: z działaniami wolontariackimi, z przygotowaniem do wyjazdów i pracy na placówce, z trudnościami po powrocie.

Poprzez formularz zgłoszeniowy, dostępny tutaj.