You are currently viewing [AKCJE] Kiermasz w Piastowie – maj [2018]

[AKCJE] Kiermasz w Piastowie – maj [2018]

W weekend piątego i szóstego maja, wolontariusze regionu warszawskiego gościli w zaprzyjaźnionej salwatoriańskiej parafii pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Piastowie. Razem z nami udał się ks. Marek Gadomski, który na każdej Mszy Świętej głosił Słowo Boże. W czasie ogłoszeń parafialnych opowiadaliśmy o idei WMS-u oraz dzieliliśmy się swoimi świadectwami z posługi w wolontariacie. Aktywnie uczestniczyliśmy w Liturgii Słowa, przeprowadziliśmy animację dla dzieci oraz przygotowaliśmy oprawę muzyczną na mszy wieczornej.

Spotkanie z parafianami przy naszym stoisku kiermaszowym, było okazją do sprzedaży pamiątek z misji oraz zbiórki funduszy na nasze wyjazdy. Mogliśmy dzielić się naszą wolontariacką codziennością, prosić o modlitwę za siebie nawzajem oraz nawiązać kontakty z osobami zainteresowanymi dołączeniem do WMS-u.

Z wielką otwartością parafianie odpowiedzieli na inicjatywę podjęcia modlitwy za wolontariusza w czasie jego posługi na misjach. Przygotowaliśmy specjalne karteczki z imieniem, datą i miejscem posługi wolontariusza, które można było wylosować na naszym stoisku kiermaszowym.

Piastowscy parafianie i ich ogromna życzliwość pozostaną w naszych sercach na długo. Ufamy, że także my pozostawiliśmy po sobie ciepłe wspomnienia, dając świadectwo zaangażowania w misję, która również jest im bardzo bliska.

Iwona Woźniak,
Wolontariuszka WMS