You are currently viewing [AKCJE] Misyjny Weekend, Jarosław – styczeń 2020 cz. 2

[AKCJE] Misyjny Weekend, Jarosław – styczeń 2020 cz. 2

Na Rekolekcjach Misyjnych w Jarosławiu dowiedziałem się więcej o misjach i o samym sobie. Pozwoliły mi one na nowo poczuć powołanie do animatorstwa i zgłębiły we mnie chęć pojechania na misje. Mieliśmy okazję wysłuchać pięknych konferencji Padre Wojciecha Porady, spotkać się z Bogiem poprzez Noc Nikodemową oraz poznać siebie nawzajem. Zapoznaliśmy się z techniką medytacji, którą mogliśmy użyć poprzez adorowanie Najświętszego Sakramentu sam na sam w nocy. Konferencje miały za zadanie przedstawić nam działalność Wolontariatu Misyjnego Salvator i pokazać nam jak wyglądają misje.
Byliśmy podzieleni na 3 grupy : Wiarę, Nadzieję i Miłość. Na pracy w grupach pisaliśmy modlitwy i wycinaliśmy z czasopism nagłówki, które później posłużyły nam do zrobienia plakatu związanego z naszą grupą. Umocnieni Duchem Świętym uczestniczyliśmy
w Eucharystiach, na których mogliśmy dzielić się swoimi przemyśleniami na temat czytań, psalmów i Ewangelii. Całe rekolekcje zakończyły się przemyśleniami i podsumowaniem naszej działalności . To był owocny czas!
Kamil, wolontariusz WMS

Dodaj komentarz