You are currently viewing [AKCJE] Spotkanie Misyjne Lublin
dav

[AKCJE] Spotkanie Misyjne Lublin

27 lutego 2019r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w ramach 51. Tygodnia Eklezjologicznego: Młodzi w Kościele odbyło się spotkanie misyjne, w którym wziął udział region lubelski WMS. Spotkanie rozpoczęło wystąpienie ojca Pawła Mazurka MAfr, który wiele lat spędził na misjach w Zambii. Drugą część spotkania poprawadziły wolontariuszki z Lublina, które opowiedziały o działalności WMS i podzieliły się świadectwami ze swoich wyjazdów misyjnych. Serdecznie dziękujemy organizatorom za zaproszenie! 🙂

Dodaj komentarz