fbpx

Zostań członkiem WMSu!

Kto może?

Wolontariuszem może zostać każdy, kto chciałby angażować się w działalność wolontariatu. Jednakże dopiero w wieku 18 lat, ze względów formalnych, można wyjechać na placówkę misyjną europejską po przejściu rocznej formacji, a po 2 latach na dalszą placówkę (np. Afryka, Filipiny). Nasi wolontariusze są głównie uczniami klas maturalnych i studentami. Przedział wiekowy wolontariuszy to 18-35 lat.

Jak wygląda formacja?

Wolontariat misyjny w odróżnieniu od zwykłego (np. pomoc humanitarna itp.) różni się tym, że posługa wolontariusza wiąże się z jego codziennym rozwojem duchowym. Głównymi elementami formacji są spotkania regionalne oraz ogólnopolskie.
Spotkania regionalne – comiesięczne spotkania w regionie z liderami, księdzem opiekunem oraz innymi wolontariuszami danego regionu.
Spotkanie ogólnopolskie – średnio raz na trzy miesiące (najczęściej w roku formacyjnym są takie 3 w okolicach listopada, lutego i maja/czerwca). Dodatkowo w każdym regionie lub też między regionami odbywają się spotkania nieformalne (jak np. wspólne kino, łyżwy, wycieczki w góry, wieczory filmowe, planszówki czy tworzenie rękodzieła).

Ile to kosztuje?

Koszty wyjazdu są dzielone  między wolontariusza, a region  po 50%   kwoty wyjazdu. Region zbiera fundusze poprzez  kiermasze czy organizowanie  akcji promocyjnych. Jeśli region zbierze wystarczająco dużo funduszy, może  pokryć większą część kosztów wyjeżdżającego wolontariusza. Nasze wyjazdy misyjne są możliwe dzięki ludziom dobrej woli, ich ofiarom i pomocy oraz dzięki wsparciu różnych instytucji/firm.

Dołącz do Wolontariatu Misyjnego Salvator!