You are currently viewing [AKCJE] Inne – „Fundraiserzy – liderzy NGO”

[AKCJE] Inne – „Fundraiserzy – liderzy NGO”

Nasza reprezentacja ma okazję brać udział w prestiżowym szkoleniu – „Fundraiserzy – liderzy NGO”.

Zgłosiło się na nie 102 organizacje z całej Polski, a z nich wyłoniono tylko 12 dwuosobowych zespołów. Głównymi kryteriami wyboru była jakość nadesłanych planów działania i gotowość instytucjonalna do rozwijania fundraisingu. Szkolenie daje wiedzę na temat profesjonalnych metod pozyskiwania funduszy, zasad budowania relacji z darczyńcami i organizacji systemu stabilizującego organizację pod względem finansowym. Staje się przestrzenią dla wymiany doświadczeń oraz poznawania działań, które pomagają rozwijać organizacje pozarządowe.

Dodaj komentarz