[AKCJE] Region krakowski – Łąka Spotkań 2018

Dnia 09.02.2018 r. wolontariusze regionu krakowskiego mieli okazję by spotkać się i opowiedzieć o działalności WMS-u, w ,,Łące Spotkań”- w Krakowie, przy ulicy Siennej 5.
Celem spotkania było przybliżenie naszej działalności, tego jak wyglądają wyjazdy na misje, a także zachęcenie do wparcia, oraz dołączenia do grona wolontariuszy.
Na spotkanie przybyła dość duża liczba osób, prawie cała Łąką była pełna.
Na początku Ola przedstawiła czym jest WMS, jaki jest jego główny zamysł, jaki był początek i jak nasza działalność wygląda obecnie.
Kolejno przedstawione zostały ubiegłoroczne placówki misyjne.

Pierwsza wystąpiła Kasia, która opowiedziała o wolontariacie w Rumunii. Przybliżyła nam specyfikę pracy w tym miejscu, najczęstsze problemy dzieci i rodzin, oraz jak wyglądał typowy dzień wolontariusza.

Następnie zaprezentowana została Rosja. Dominika opowiadała o ,,wakacjach z Bogiem”, czyli półkoloniach dla dzieci, organizowanych przez siostry zakonne. Razem z drugą wolontariuszką aktywnie angażowały się w przebieg tych półkolonii, natomiast w wolnych chwilach starały się jak najwięcej pomóc siostrom, w różnorakich pracach przyklasztornych.

Jako trzecia przedstawiona została placówka na Ukrainie. Tam największym zaskoczeniem była ilość przychodzących dzieci, których liczba z każdym dniem rosła i znacząco przekroczyła najśmielsze oczekiwania wolontariuszy.
Ola opowiedziała o Zambii, która wzbudziła największe zainteresowanie słuchaczy, przez co nie wystarczyło już czasu na Węgry i Albanię. Wywiązała się rozmowa, padło wiele pytań, słuchacze byli zainteresowani rzeczywistością, z którą przyszło zmierzyć się Oli w Zambii.

Spotkanie było bardzo pozytywną inicjatywą, która ubogaciła zarówno wolontariuszy, jak i przybyłe osoby. Wykazali oni chęć wsparcia, oraz dołączenia do grona wolontariuszy. Uważamy, że warto robić więcej takich akcji!

Joanna Michałek,
Wolontariuszka WMS