[PROMOCJA] Fundacja im. Heleny Kmieć

Jak wspomnieliśmy na naszym Fanpage’u na Facebooku, powstała Fundacja im. Heleny Kmieć. 

Po tragicznych wydarzeniach w Cochabambie, gdzie zginęła Helenka Kmieć, wiele osób z całej Polski wyrażało swoją chęć pomocy. Postanowili kontynuować dzieło Helenki poprzez wparcie materialne, modlitewne i dalej przekazywać iskrę dobroci, którą zapaliła. Dlatego w odpowiedzi na te wszystkie gesty i sygnały z różnych stron, przy współpracy Polskiej Prowincji Salwatorianów, rodziny oraz wszystkich ludzi dobrej woli, we wrześniu 2017 roku do życia została powołana Fundacja im. Heleny Kmieć. 
W pierwszą rocznicę śmierci, fundacja startuje z programem stypendialnym dla najbardziej potrzebujących dzieci na placówkach misyjnych w Cochabambie (Boliwia), Zambii i Filipinach. Program ma na celu zapewnienie niezbędnych środków potrzebnych do uczęszczania do szkoły oraz zakupy najpotrzebniejszych artykułów i sprzętów. 
Główna misja fundacji to wszechstronne wsparcie placówek misyjnych w opiece nad dziećmi i młodzieżą w krajach misyjnych, które zmagają się z wieloma problemami, takimi jak bieda, bezdomność, choroby czy brak edukacji. Misja, by jednoczyć wszystkich ludzi gotowych nieść pomoc potrzebującym i dać im nadzieję na lepsze jutro – tak jak czyniła to Helenka. 

Więcej o Fundacji można znaleźć pod adresem: www.helenakmiec.pl