WOLONTARIAT MISYJNY SALVATOR

ul. B. Głowackiego 3

32–540 TRZEBINIA

Tel. (48) 530 318 475

e-mail: wmsalvator@gmail.com

KONTO BANKOWE:

Bank Pekao

SWIFT: PKOP PL PW

PLN 44124042301111001056985040

NIP: 6282261251

REGON: 123052160

Formularz kontaktowy do Duszpasterzy Wolontariatu: