WIĘCEJ JEST RADOŚCI W DAWANIU NIŻ W BRANIU „Bycie wolontariuszem, to przede wszystkim obecność”

„Bycie wolontariuszem, to przede wszystkim obecność”

W poniedziałek 13.10. br. w Zespole Szkół nr 1 w Dzierżoniowie miało miejsce niecodzienne spotkanie. Do młodzieży z grupy „Wolontariusze Radiobudy” przybyła osoba, która od kilku lat prowadzi wolontariat o dużym zasięgu terytorialnym, koordynuje jego działania, organizuje misyjne wyjazdy wolontariuszy świeckich do 11. krajów w różnych stronach świata.

Salwatorianin ks. Paweł Fiącek – to on był gościem i prelegentem na spotkaniu – szeroko opowiedział o swoich doświadczeniach w bezinteresownej pracy na rzecz innych osób, szczególnie tych opuszczonych, bardzo wymagających szeroko rozumianej pomocy. Początkujący młodzi wolontariusze szkolni mogli od praktyka dowiedzieć się o koniecznych przygotowaniach i formacji osób ubiegających się o wyjazd na misje. Są to całoroczne starania obejmujące szkolenia, warsztaty, spotkania regionalne, spotkania ogólnopolskie i duży nakład pracy własnej. Misyjna rzeczywistość nie jest wcale łatwa i niesie z sobą pewne ryzyko. Przede wszystkim to życie w zupełnie odmiennych od naszych, zdecydowanie skromniejszych warunkach bytowania, spotkanie z inną kulturą i obyczajami, narażenie się na niewygody, niezrozumienie, tęsknotę za bliskimi. Choć nawet najskromniejsza praca misyjna jest pięknym i bardzo pożądanym dziełem, to jednocześnie jest ciężką pracą, w której trzeba zapomnieć o własnym ego, szukaniu poklasku i czołobitności. „Bez osobistego odniesienia do Boga nikt nie spełni misji we właściwym tego słowa znaczeniu”.

Ks. Paweł (sam spędził rok w Tanzanii) realistycznie, bez upiększania i bez straszenia opowiadał o charakterze prac wykonywanych przez wolontariuszy misyjnych i warunkach bytowych. Uczulał, że bycie wolontariuszem to codzienność, nie akcyjność. Szczególnie to ważne w przypadku wolontariuszy pracujących na rzecz ludzi, bez względu na ich wiek, status społeczny, rasę, kraj. „Bycie wolontariuszem, to przede wszystkim obecność”, a w zachodzących relacjach obie strony są obdarowywane. Potrzebujący otrzymuje potwierdzenie swojego człowieczeństwa, swojej godności i sygnał „jesteś ważny”, a wolontariusz wzrasta we wrażliwości i dostrzeganiu potrzeb innych w swoim otoczeniu bliższym i dalszym. Dojrzewa w różnych wymiarach, a zdobyte doświadczenie rzutuje na dalszy rozwój „w uczciwym, rzetelnym traktowaniu swoich powinności człowieka, obywatela i chrześcijanina. Bo misja to nie tylko posłanie tu czy tam, krótsze lub dłuższe. Wszak całe życie jest misją!”.”Wolontariat jest czymś niesamowitym i nie do opisania. Mam wrażenie, że więcej się nauczyłam i otrzymałam od ludzi, których dane mi było spotkać, niż sama im ofiarowałam” – to konstatacja jednej z uczestniczek wyjazdów misyjnych.

Pod koniec spotkania, niejako w podsumowaniu przekazanych treści, zaprezentowany został film zrealizowany w Palestynie, w domu opieki dla starszych pań, gdzie pracowała jedna z osób Wolontariatu Misyjnego „Salvator”, którym ks. Paweł się opiekuje i kieruje. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali kartoniki z wydrukowanymi adresami internetowymi i telefonem do WMS; być może ktoś z uczniów zechce zaangażować się w jego prace, więc będzie miał ułatwiony kontakt. Szkolni wolontariusze zostali też zaproszeni do wzięcia udziału w kilkudniowym spotkaniu wolontariuszy misyjnych podczas długiego weekendu listopadowego.

Na pomyślną realizację małych i dużych zobowiązań wolontariuszy ks. Paweł udzielił błogosławieństwa Bożego. Na odchodne każdy uczestnik spotkania mógł zabrać ze sobą ilustrowaną kolorowymi zdjęciami książkę „Skok na głęboką wodę: przepis na wolontariusza misyjnego”, zawierającą świadectwa z pobytu wolontariuszy WMS na misjach w siedmiu krajach świata (z niej pochodzą cytaty przywołane w powyższym tekście). Kto miał życzenie, mógł tę książkę otrzymać z dedykacją i podpisem ks. Pawła.

Warto przypomnieć, że ks. Paweł jest absolwentem „Radiobudy” i członkiem wspólnoty parafialnej parafii pw. Królowej Różańca Św. w Dzierżoniowie.

Inicjatorem zrelacjonowanego powyżej spotkania była pani Genowefa Kotowska
– nauczyciel bibliotekarz w ZS nr 1.

„Dopóki żyje na świecie choćby jeden tylko człowiek,
który nie zna i nie kocha Jezusa Chrystusa Zbawiciela
Świata nie wolno Ci spocząć”
o. Franciszek Maria od Krzyża Jordan

09-01-2015_Parafia Rzymsko-Katolicka p_w_ Królowej Różańca Świętego__krs-dzierzoniow_pl_strony_sngw_html#_-033125_0461

(link)