WMS w Dębica TV

W szeregach krakowskiego regionu Wolontariatu Misyjnego SALVATOR niemal co druga osoba pochodzi z Dębicy lub okolic. Także w gronie tegorocznych posłanych na misję znalazło się kilkoro z nich. Wyjechali m.in. do Timişoary w Rumunii, Charkowa i Brzozdowiec na Ukrainie, Jubicy i Bilaj w Albanii oraz Nitry na Słowacji.

Skutkiem prężnego działania Dębniczan i ich zaangażowania w promocję WMS wiąż nowe osoby z Podkarpacia dowiadują się o WMS i wykazują zainteresowanie jego działalnością, dołączając do grona wolontariuszy.

/-/ ks. Paweł Fiącek SDS, opiekun WMS