[AKCJE] Diecezjalne Spotkanie Młodzieży diecezji świdnickiej

„Wstań! Idź! Głoś!”- pod takim hasłem, dnia 8 kwietnia, odbyło się Diecezjalne Spotkanie Młodzieży diecezji świdnickiej. Zapewne ze względu na temat przewodni, a także na główne bohaterki spotkania, jakimi były bł. Karolina Kózkówna oraz Helenka Kmieć, nasi wolontariusze zostali poproszeni o przeprowadzenie animacji oraz podzielenie się świadectwami misyjnymi. Kilkoro WMS-owiczów z regionu wrocławskiego i krakowskiego podjęło się tego zadania i zrobiło niemały raban na wałbrzyskim stadionie Aqua Zdrój. Klaudia wprowadziła młodzież w tematykę misyjną, opowiadając o działalności naszego Wolontariatu. Następnie Marta przedstawiła prezentację z pobytu na Filipinach, wzbudzając podziw i zaciekawienie zgromadzonych, którzy z zapartym tchem słuchali ciekawostek o tym kraju. Opowieści były przeplatane radosnymi tańcami i śpiewem, którym przewodniczył niezastąpiony kleryk Żenia. Na zakończenie odmówiliśmy wspólnie dziesiątek różańca (tym razem nie o 10.00) w różnych językach świata, polecając Panu Bogu intencje misyjne, a także wszystkich uczestników spotkania. Wielu młodych ludzi wyraźnie zainteresowało się tą tematyką, podchodziło do nas i pytało o nasze doświadczenia z misji. Mamy nadzieję, że udało nam się zainspirować i zapalić choć kilka młodych dusz do tego, aby na serio wzięli sobie do serca słowa Jezusa: „Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody”.

                                                                                                         

Dominika Mendys
WMS Wrocław