Boże Narodzenie 2015 r.


„A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas…”( J 1, 14 )

Słowo ma imię – to, Jezus, który jest Miłością! Zamieszkał pośród nas, aby nikt z nas nie czuł się już samotny, odrzucony czy niekochany! Bóg pragnie być blisko człowieka, a czy człowiek pragnie być blisko Boga?

Drodzy Wolontariusze oraz Przyjaciele WMS!

Życzymy Wam, abyście dbali o swoją więź z Chrystusem, niech ona będzie czysta, gorliwa i oddana! Bo tylko On może nas najlepiej nauczyć miłosierdzia, którym później będziemy dzielić się z potrzebującymi na czterech stronach świata! Niech Boża miłość inspiruje nas do dobrych czynów, a Jego łaska niech nas wspiera w naszych postanowieniach!

Życzymy Wam pełnych pokoju świat Bożego Narodzenia i błogosławionego Nowego Roku 2016!

 

Z darem modlitwy przy żłóbku:

Duszpasterze WMS:

Ks. Mirosław Stanek SDS

Ks. Kamil Leszczyński SDS

Ks. Daniel Jamroży SDS

duszpasterzeWMS
Od lwej: ks. Daniel Jamroży SDS, ks. Mirosław Stanek SDS, ks. Kamil Leszczynski SDS.
Zambia-Boze-Narodzenie-x-Pawel-Fiacek-SDS
Ksiądz Paweł Fiącek SDS z zambijskimi dziećmi.