Wolontariat Misyjny Salvator – reaktywacja!

Stare i nowe

Co jakiś czas wśród różnych zarzutów, które stawia się Kościołowi jest i ten, że  Kościół nie idzie z duchem czasu! Że nie szuka nowych metod dotarcia do człowieka, a jedynie bazuje na sprawdzonych już schematach i boi się wychylić ponad to co jest już sprawdzone.

Coś w tym jest! Nowość, czy to w Kościele czy w jakiejkolwiek innej instytucji niesie z jednej strony nadzieję, a z drugiej strony obawę – czy nowa metoda się przyjmie?

Wolontariat Misyjny Salvator działający przy Zgromadzeniu Salwatorianów zdecydował się w tym roku zaryzykować i przeprowadzić rebranding, czyli proces zmiany postrzegania WMS poprzez zmianę wizerunku, logo, oraz wyznaczenia nowych celów i zadań.

Ewangelista Mateusz przytacza ciekawy obraz Ojca rodziny, który: ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare (13,52). Tak też powinno być i w naszym życiu! Sztuką jest pogodzić te dwa elementy.

Nowy może być obraz, metoda, ale treść pozostaje niezmienna. Jako Wolontariat Misyjny Salvator postawiliśmy sobie za cel m.in. znaleźć sposób dotarcia do młodego człowieka, dlatego zdecydowaliśmy się na użycie nowych metod aby w sposób nowy i atrakcyjny dla młodych przekazać treści znane już od ponad 2 tyś  lat.

Logotyp

Zajmijmy się teraz samym logo, co ono oznacza? Jednak najpierw ważna uwaga, że nowy znak WMS musi być używany w pełnym logotypie, tzn. grafika oraz nazwa ((gr. λόγος logos – słowo + τύπος typos – obraz).  Są dopuszczone dwie formy używania logotypu: z nazwą Wolontariat Misyjny Salvator z prawej strony logo, oraz litery WMS pod logo.

Nowe logo WMS zawiera cztery podstawowe elementy: Matkę Bożą z Dzieciątkiem Jezus, Piny (znaczki do określania pozycji na mapach), ikonę Jezusa – Salvatora  (jest to jedyna ikona, która przedstawia nam głowę Jezusa na tle krzyża)  oraz aureole. Kolorystyka również nie jest przypadkowa. Niebieski Pin, to kolor Maryi, czerwony to kolor Jezusa, męczeństwa, ofiary, poświęcenia. Również aureole mają dwa odcienie. Świętość Jezusa jest tą świętością do której każdy z nas jest zaproszony. W Starym Testamencie spotykamy słowa „Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz!” (Kpł 19,2) „Ja jestem Pan, który was uświęca!” (Kpł 20,8) a w Nowym Testamencie:  „w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi, na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty” (1 P 1,15-16). Wolontariusz misyjny, to ten, który powinien dawać przykład na drodze do świętości, to ten który uświęca innych poprzez przyprowadzanie ich do Jezusa. Wolontariusze misyjni WMS to ci, którzy głoszą innym zadania jakie nam Salwatorianom zostawił o. Jordan:  „Zawsze i stale mówcie sobie: Ja muszę być świętym! A jeśli nie będę dążył do świętości, stanę wobec niebezpieczeństwa zagubienia się.”

rebranding_2015_001

Skąd Maryja w logo?

Wiele osób pyta się nas, skąd pomysł na Maryję w logo? Przecież WMS już w nazwie akcentuje tylko Salvatora? Zgadza się, wolontariat misyjny działający przy Zgromadzeniu Salwatorianów akcentuje Salvatora, naszego Zbawiciela, ale przecież Jego by nie było bez Maryi! Co więcej, Maryja jest pierwszą głosicielką Dobrej Nowiny, przypomnijmy sobie początek Ewangelii Łukasza: „Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę” (Łk 1, 39-40).

Maryja jest pierwszą Apostołką, ale te dwa piny użyte w logo, mogą również nawiązywać do punktu wyjazdu (skąd wolontariusz WMS wyjeżdża) i punku dojazdu (gdzie wolontariusz przebywa na placówce misyjnej).

Wielu konserwatystów już na etapie tworzenia się logotypu zarzucała nam, że odchodzimy od tradycyjnych znaków religijnych. Chyba nam wszystkim brzmią w uszach słowa „gdzie jest krzyż?”, czemu nie ma go teraz w logo?

Tak jak wspomniałem już na początku, szukamy takich metod i form aby dotrzeć do młodego człowieka, często stojącego bardzo daleko od Kościoła. Przypomina mi się scena Jezusa, kiedy spotyka się z Samarytanką. Nie przedstawia się jej od razu, bo to mogłoby ją zawstydzić, wywołać lęk, one nie była na początku gotowa do usłyszenia takiej prawdy. Dopiero, kiedy zaufała Nieznajomemu, On mógł powiedzieć jej kim jest! Tak samo my w Wolontariacie Misyjnym Salvator chcemy szukać tych, którzy są daleko i powoli przybliżać ich do Salvatora.

Spójność i atrakcyjność

Kolejnym powodem dla którego zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie rebrandingu, to chęć ujednolicenia wizerunku. Podeszliśmy do tego wyzwania bardzo poważnie, dlatego w chwili obecnej wszystko jest spójne. Wszystkie artykuły biurowe: papier firmowy, koperty, wizytówki są stworzone według pewnego wzoru, nasze plakaty mają teraz sprecyzowane wytyczne według których mogą powstawać! Została stworzona pełna księga Identyfikacji Wizualnej WMS w której nawet na oficjalnych pismach czcionka jest jasno sprecyzowana. Wszystko po to abyśmy byli rozpoznawalni! Aby ludzie widząc nasze logo wiedzieli co za tym się kryje. Każda instytucja może być albo profesjonalna i z taką o wiele chętniej się współpracuje, albo delikatnie mówiąc żartobliwa, która nie trzyma się żadnych zasad w komunikacji poza werbalnej.

rebranding_2015_011

Podejmij wyzwanie

Wraz z promocją nowego wizerunku WMS chcemy również przekazać młodym ludziom jasny komunikat, który będzie pojawiał się na naszych materiałach reklamowych. Długo szukaliśmy hasła które najlepiej oddawałoby nasze działanie i powstało hasło: PODEJMIJ WYZWANIE! Aby zostać wolontariuszem, aby wyjechać na placówkę misyjną trzeba podjąć wyzwanie! Hasło nawiązuje do nakazu misyjnego, jaki Jezus zostawił nam  w Piśmie św. Powiedział do Apostołów „idźcie i głoście” (Mk 16, 15) a nie siedźcie i odpoczywajcie! Każdy z nich musiał podjąć wyzwanie, zmierzyć nie z nieznanym, zaufać, że będzie w swoim działaniu prowadzony!

Te hasło PODEJMIJ WYZWANIE tak naprawdę towarzyszy nam każdego dnia, na wszystkich płaszczyznach naszego życia! Często jesteśmy leniwi, nic nam się nie chce. Podejmij wyzwanie, to zaproszenie aby również zmierzyć się z własnymi ograniczeniami, tym co nie pozwala rozwinąć nam skrzydeł.

rebranding_2015_002

Zaproszenie

Papież Franciszek w tegorocznym orędziu na Niedzielę Misyjną napisał: Zwracam się szczególnie do młodych, którzy zdolni są jeszcze do dawania odważnego świadectwa i do podejmowania szlachetnych czynów, niejednokrotnie idąc pod prąd: NIE POZWÓLCIE SIĘ OKRAŚĆ Z MARZEŃ O PRAWDZIWEJ MISJI, o naśladowaniu Chrystusa poprzez całkowity dar z siebie!

Misje, może to i Twoja droga? Jeżeli jesteś młody (18- 35 lat) i chciałbyś dołączyć do nas, to zapraszamy! Skontaktuj się z nami: wmsalvator@gmail.com tel. + 48 530 318 475 lub wejdź na stronę www.wms.sds.pl

Podejmij wyzwanie i dołącz do Wolontariatu Misyjnego Salvator!

 

Ks. Kamil Leszczyński SDS