You are currently viewing [NOC NIKODEMOWA] Gdańsk – styczeń 2020

[NOC NIKODEMOWA] Gdańsk – styczeń 2020

Kolejna Noc Nikodemowa już za nami!

Tym razem odwiedziliśmy Gdańsk i dzięki otwartemu sercu sióstr Betanek już po raz drugi mogliśmy przybliżyć się do Pana Boga podczas nocnej sztafety z Pismem Świętym.
W czasie całonocnej adoracji każdy z nas miał czas na osobistą modlitwę, czytanie
Listu do Rzymian oraz rozważanie dotykających go fragmentów w sercu!
Korzystając z okazji, że Noc Nikodemowa zakończyła się w sobotę po obiedzie, postanowiliśmy pozostać na Pomorzu jeszcze przez niedzielę. Dzięki temu mieliśmy okazję na dzielenie się swoimi przeżyciami, rozmowami i towarzystwem.
Cały weekend zakończyliśmy wspólnotową Mszą Świętą, którą celebrował ks. Marcin. Podziękowaliśmy ciepło Siostrom Betankom za przyjęcie i wszyscy razem ruszyliśmy
do swoich domów!

Kolejna Noc Nikodemowa odbędzie się w Kazimierzu Dolnym! Bardzo gorąco zachęcam wszystkich niezdecydowanych na wzięcie w niej udziału. Czas spędzony w kameralnym gronie z przyjaciółmi i Panem Bogiem to w sumie najlepszy czas 😛

Andrzej, wolontariusz WMS

Dodaj komentarz