You are currently viewing [NOC NIKODEMOWA] Szymanów – październik 2019

[NOC NIKODEMOWA] Szymanów – październik 2019

Drugie spotkanie z WMS, pierwsza noc Nikodemowa – kolejna dawka miłości. Może wydawać się, że w tym wyjeździe nie ma nic szczególnego. Kilku bądź kilkunastu ludzi spotyka się, by wspólnie się pomodlić. Wśród katolickiego grona jest to dość znana praktyka. A jednak, coś w spotkaniu z WMS porusza szczególnie, w tej nocy, którą spędzamy na Adoracji Najświętszego Sakramentu, jest coś niepowtarzalnego. Organizujemy sztafetę biblijną, czyli czytamy Pismo Święte podczas Adoracji. Nie jest to po prostu lektura, po określonym czasie przekazujemy Księgę kolejnej osobie w miejscu, w którym skończyliśmy. Zastanawiamy się, co w danym fragmencie Biblii Bóg chce do nas powiedzieć, a później dalszą część czyta kolejna osoba. To niesamowite doświadczenie dialogu z Bogiem. W ten sposób Stwórca pokazuje nam, że każdemu z nas chce powiedzieć coś personalnego, osobistego, a równocześnie, że wszyscy jesteśmy we wspólnocie modlitwy.
Dominika, Wolontariuszka WMS

Dodaj komentarz