You are currently viewing [NOC NIKODEMOWA] Trzebnica – luty 2016

[NOC NIKODEMOWA] Trzebnica – luty 2016

Z ciemności do światła..

Na ile jesteśmy otwarci by umieć dostrzec to światło w Słowie, które mówi do nas Pan.

W ten weekend, podczas Nocy Nikodemowej w Trzebnicy pochylaliśmy się nad słowami z Ewangelii. Dostrzegliśmy w niej jakim zaufaniem darzy nas Pan Bóg i ile od Niego otrzymujemy, mimo wszystkich naszych słabości i upadków. W całonocnej adoracji mieliśmy okazje do bycia sam na sam z Jezusem w Najświętszym Sakramencie i żywym słowie Pisma św.

Poranek rozpoczęliśmy od wspólnej modlitwy jutrznią. Po krótkiej medytacji, spotkaliśmy się ze świadkiem miłosierdzia jakim była św. Jadwiga Śląska. Spotkanie zakończyliśmy wspólną Eucharystią podczas której podziękowaliśmy za owoce spotkania i za wspólną obecność.