You are currently viewing [NOC NIKODEMOWA] Nałęczów – kwiecień 2016

[NOC NIKODEMOWA] Nałęczów – kwiecień 2016

22 kwietnia w Nałęczowie spotkali się młodzi ludzie związani z Wolontariatem Misyjnym Salwator, gotowi realizować wezwanie Ojca Jordana, by dni poświęcać ludziom a noce Bogu.

Dlatego też pełni zapału, by oddać choć trochę tego deficytowego towaru, jakim w dzisiejszej codzienności jest czas poświęcili się lekturze Pisma Świętego w całonocnej sztafecie biblijnej i adoracji Naświętszego Sakramentu. Oczywiście wszystko odbyło się w milczeniu, które pozwoliło mocniej usłyszeć Słowo i uniknąć rozproszeń.

Cały dzień był bardzo mocno skupiony na Słowie Bożym dzięki medytacjom Pisma Świętego, dzieleniu się przemyśleniami i tym co nas dotyka oraz mszy świętej.

Umocnieni i zadowoleni, że mogliśmy ofiarować coś od siebie Bogu i po prostu przy Nim być wróciliśmy do domów, by o Nim świadczyć.

Był to absolutnie Boży czas, który napełnił nas nadzieją i radością na kolejne dni pracy! 🙂

Katarzyna Błach,
Wolontariuszka WMS