You are currently viewing [PIELGRZYMKA] Ziemia Święta – listopad/grudzień 2019 cz.1

[PIELGRZYMKA] Ziemia Święta – listopad/grudzień 2019 cz.1

Na przełomie listopada i grudnia nasi wolontariusze udali się na pielgrzymkę do Ziemi Świętej – był to piękny i błogosławiony czas:

Możliwość wyjazdu do Ziemi Świętej była dla mnie czymś niespodziewanym, trochę zaskoczeniem, prezentem od Pana Boga. Odwiedzając różne miejsca starałam się wyobrażać sobie konkretne biblijne sceny, przypominać sobie słowa Jezusa, które wypowiadał właśnie tam, gdzie stałam teraz i ja. Codzienna Eucharystia (sprawowana między innymi na Górze Oliwnej, na Golgocie czy przy Grobie Pańskim) pozwoliła mi bardzo namacalnie doświadczyć, jak wielką miłością ukochał mnie Bóg. A przeżywanie tej pielgrzymki we wspólnocie, z moimi cudownymi przyjaciółmi, wypełniło moje serce wdzięcznością Panu za ludzi, których stawia na mojej drodze. Tydzień spędzony w Izraelu zapamiętam na zawsze jako przepiękny czas spotkania z Bogiem żywym i prawdziwym, który daje mi się poznać i zaprasza mnie do życia w bliskości z Nim nie tylko w Ziemi Świętej,
ale każdego dnia mojego życia.

Maja, wolontariuszka WMS

Dodaj komentarz