You are currently viewing [PIELGRZYMKA] Ziemia Święta – listopad/grudzień 2019 cz.2

[PIELGRZYMKA] Ziemia Święta – listopad/grudzień 2019 cz.2

Z radością wspominam początek grudnia  – pielgrzymkę WMS-u do Ziemi Świętej. Były to dni radości z promieni słońca oraz czas modlitwy i doświadczania Boga. Izrael to kraj różnorodny i nieustannie zaskakujący. Oprócz odwiedzania ważnych miejsc dla Izraela, zadziwiania
się izraelską kulturą i poznawania historii tego kraju, mogliśmy spędzić piękny czas
ze wspólnotą.

Ogromną radością są dla mnie te dni spędzone w Ziemi Świętej.
I wdzięcznością za promienie słońca i wspólnotę. Za wszystkie zadziwienia i zaskoczenia, których doświadczyliśmy. Za poznanie miejsc, gdzie narodził się i żył nasz Zbawiciel.
Za czas spędzony na modlitwie. Za nocne spacery po Jerozolimie.
Za spokój Góry Błogosławieństw. Za oglądanie wschodu słońca na murach jerozolimskich.
Za różnorodność Izraela. Za Bożą bliskość i opiekę.

Julka, wolontariuszka WMS

Dodaj komentarz