SPOTKANIA OGÓLNOPOLSKIE

Spotkania ogólnopolskie są zasadniczym akcentem formacji WMS-u na przestrzeni roku akademickiego. Odbywają się w różnych zakątkach Polski, w domach rekolekcyjnych
lub innych podobnych ośrodkach. Przybierają formę swoistego dnia skupienia, z jednoczesnym przygotowaniem do ewentualnych wyjazdów poprzez wykłady, warsztaty, szkolenia.
 

Spotkania te mają miejsce 3 razy do roku, w listopadzie, lutym i maju/czerwcu. Jesienne i zimowe zaczynają się w piątek po południu, a kończą niedzielnym obiadem. Zaś wiosenne odbywa się w „długi weekend majowy” bądź w „długi weekend” Bożego Ciała. Jest dłuższe i bardziej rozbudowane. Jednak jednocześnie jest na nim więcej czasu na rekreację oraz integrację, zarówno we wspólnocie WMS-u (ponad regionami), jak i w grupach, przygotowujących się do wyjazdów misyjnych w nadchodzące wakacje. Ważną cechą charakterystyczną tych spotkań, jak i całej formacji WMS-u, jest czas spędzony „u stóp Pana”. By na swoją życiową misję sił zaczerpnąć od Najwyższego. Nie brakuje więc czasu
na wspólną i indywidualną modlitwę (w tym – brewiarzową), codzienną Eucharystię, medytację, adorację Najświętszego Sakramentu i nabożeństwa, jak również na spowiedź
i indywidualną rozmowę z duszpasterzami WMS-u, gdy zaistnieje taka konieczność.

NAJBLIŻSZE SPOTKANIA

W oczekiwaniu na kolejne spotkanie dzielimy się wspomnieniem z ostatniego ogólnopolskiego 🙂