[SPOTKANIE REGIONALNE] Kraków – styczeń 2017

Spotkanie rozpoczęliśmy jak zwykle od wspólnej Eucharystii, którą wzbogaciliśmy wspólnym śpiewem kolęd. W kazaniu ksiądz Mirosław opowiadał nam o patronie dnia, św. Antonim Pustelniku z Egiptu, który porzucił życie w dostatku, aby poświęcić się medytacji Słowa Bożego.

Po Mszy Świętej udaliśmy się do salki na dalszą część spotkania. Obchodziliśmy urodziny Pawła Maja oraz Szczepana Pęcaka, którym życzyliśmy Bożego błogosławieństwa i zdrowia na każdy dzień oraz powodzenia w nadchodzącej sesji egzaminacyjnej.

Później, słuchając konferencji księdza Mirosława, rozważaliśmy słowa czwartego błogosławieństwa „Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem będą nasyceni”. Zastanawialiśmy się, czym właściwie jest sprawiedliwość i co jest sprawiedliwie. Doszliśmy do wniosku, że sprawiedliwość = świętość. Najlepszym tego potwierdzeniem jest życie św. Józefa, który stając po stronie Maryi kierował się sprawiedliwością Bożą. Warta zapamiętania była refleksja ks. Mirosława, że osiem błogosławieństw zawsze wynosi nasze działania o jeden stopień „wyżej”, niż nasza czysto „ludzka” perspektywa.

Pod koniec konferencji na nasze spotkanie wtargnęła z wiatrem we włosach Magdalena Kaczor (szerzej znana jako „Kaczka”) we własnej osobie. Bardzo ucieszyliśmy się, że przyjechała aż z dalekiej Warszawy, żeby spotkać się z nami.

Następnym ważnym wydarzeniem w naszym kalendarium będzie kiermasz ozdób oraz różańców ze sznurków w parafii św. Brata Alberta w Nowej Hucie, który odbędzie się w niedzielę 22 stycznia. Zebrane na nim środki wykorzystamy do opłacenia tegorocznych wyjazdów wolontariuszy na misje.

Z kolei w weekend 17-19 lutego będziemy organizować w Krakowie spotkanie ogólnopolskie, na które już dziś serdecznie wszystkich zapraszamy.

Ania Lechowicz
Szczepan Pęcak