You are currently viewing [SPOTKANIE REGIONALNE] Kraków – kwiecień 2018

[SPOTKANIE REGIONALNE] Kraków – kwiecień 2018

12 kwietnia 2018 r. odbyło się kolejne spotkanie wolontariuszy regionu krakowskiego. Rozpoczęło się o godzinie 18. Po wspólnym zdjęciu, luźnych rozmowach i próbie śpiewu wszyscy udaliśmy się do kaplicy aby uczestniczyć we Mszy Świętej.

Czytanie na ten dzień miało pokazać, kogo powinniśmy w życiu słuchać. O tym, że trzeba słuchać bardziej Boga niż ludzi pewnie wie każdy z nas. Jednak zawsze największy problem jest z wcieleniem tej wiedzy w życie. Człowiek, który spotyka się z Bogiem na co dzień wie w jaki sposób postępować, ponieważ swoje decyzje będzie podejmował na podstawie tego co przekazuje mu Pan Bóg. W Ewangelii mogliśmy usłyszeć słowa: „Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne; kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz grozi mu gniew Boży”. Ten fragment uświadomił nam że trzeba nie tylko wierzyć w Jezusa, ale też wierzyć Jezusowi. Odrzucenie Jego słowa jest zaś jednoznacznym opowiedzeniem się za grzechem.

Po zakończeniu Mszy Świętej z kaplicy przeszliśmy do kawiarenki, aby przy herbacie i pysznych ciastkach omówić sprawy organizacyjne naszego regionu oraz plany na przyszłość. Był także czas na konferencję, która dotyczyła Tajemnicy Zmartwychwstania Pańskiego. Dalsza część spotkania miała charakter integracyjny, polegający na wspólnych rozmowach na różne interesujące wszystkich tematy. Kwietniowe spotkanie z pewnością możemy zaliczyć do udanych.

Tomek Kula,
Wolontariusz WMS