You are currently viewing [SPOTKANIE REGIONALNE] Kraków – marzec 2019

[SPOTKANIE REGIONALNE] Kraków – marzec 2019

W dniach 15 – 16 marca odbyło się spotkanie wolontariuszy z regionu krakowskiego. Tematem przewodnim jaki towarzyszył nam tego wieczoru była postać Judy Tadeusza. Całość owocnego czasu rozpoczęliśmy od spotkania z jedynym i najważniejszym – Jezusem Chrystusem. Dzięki Eucharystii, usłyszanemu słowu i śpiewanym pieśniom mogliśmy uspokoić nasze zabiegane myśli i serca. Następnie nasze oczy mogły utkwić w Jego obliczu podczas adoracji. Napełnieni Jego obecnością przeszliśmy do następnej części spotkania – konferencji. Ksiądz Mirosław Stanek wprowadził nas w rozważania na temat wątpliwości w wierze. Na przykładzie Judy Tadeusza ukazał nam problem z jakim borykał się nie tylko on, ale i wielu innych świętych. Mimo iż żyli oni w stałej łączności z Bogiem, doświadczali w swojej relacji z Nim „ciemnej nocy”. Jest to pewnego rodzaju kryzys w wierze, polegający na skrajnej sprzeczności w tym, że całym sercem pragnie się Boga, Jego bliskości, a jednocześnie podważa się Jego istnienie. Wątpliwości te sprawiają, że każda modlitwa staje się trudem i nie lada wyzwaniem. Święci, którzy tego doświadczyli, a którzy także przetrwali ten ciężki okres, określili to, jako pewnego rodzaju oczyszczenie duchowe. Rozważania tego tematu dały światło na nasze trudności w wierze i trwaniu w bliskiej relacji z Bogiem. Po konferencji i planowaniu przyszłych kiermaszy przyszedł czas na rękodzieło!

Kolejny dzień rozpoczęliśmy jutrznią. Był to dobry czas, aby zaspane oczy mogły rozbudzić się w czytaniu słowa Bożego. Po porannej modlitwie nadszedł czas na istnie królewskie śniadanie. W dalszej części rozpoczęliśmy zajęcia kreatora spotkań, które przygotowała i prowadziła Felicyta. Dzięki prowadzonym rozmowom mogliśmy podzielić się pomysłami dotyczącymi dobrego planowania i mądrego zarządzania czasem, a przede wszystkim lepiej poznać siebie nawzajem. Około południa owocny czas spotkania regionalnego zakończył się. Z głowami pełnymi nowych pomysłów i rozważań, a także sercami przepełnionymi radością i nową energią wróciliśmy do domów.

Dodaj komentarz