You are currently viewing [SPOTKANIE REGIONALNE] Kraków – październik 2020

[SPOTKANIE REGIONALNE] Kraków – październik 2020

Październikowe spotkanie regionu krakowskiego WMS odbyło się po raz kolejny w niestandardowej formie. Zobaczyliśmy się online i tym samym pełni zapału rozpoczęliśmy nowy, wspaniały rok formacyjny. W spotkaniu wzięło udział aż dwadzieścia siedem osób, a wśród nas znaleźli się zarówno wieloletni członkowie, jak i Ci całkiem nowi, dla których było to pierwsze spotkanie z WMS.

Po pełnych radości powitaniach i przedstawieniu się, ustaliliśmy, że i w tym roku pochylimy się nad konkretnymi fragmentami Pisma Świętego, które stanowić będą niejako punkt wyjścia, podstawę naszych dalszych działań. Mimo nieznacznych problemów technicznych udało nam się wysłuchać ewangelii o Samarytance oraz konferencji księdza Mirosława. Jej motywem przewodnim było hasło „Daj mi pić”. Dzięki niej mogliśmy na nowo pochylić się nad tą piękną sceną ewangeliczną pokazującą tak dobitnie, że Bóg przychodzi do człowieka mimo jego wad i jego grzeszności. Zna nas i odnajduje nas w naszej codzienności, by ją uzdrowić, by uczynić nas szczęśliwymi, wyciągnąć z wstydu, poczucia winy, odmienić dotychczasowe życie. Samarytanka, jak każdy z nas, była człowiekiem pragnącym miłości, ciepła, akceptacji. W te pragnienia wchodzi Jezus pokazując jej, że tylko w Bogu może znaleźć zaspokojenie. Kobieta dostrzega to i przepełniona Duchem po bliskim spotkaniu z Panem biegnie do miasta, stając się jednym z apostołów. Z marności Bóg po raz kolejny wyprowadza dobro. Jest to piękne przesłanie misyjne. My również musimy być blisko Źródła, którym jest Chrystus, by móc następnie, jak Samarytanka, iść i z przekonaniem głosić jego Miłość.

W kolejnym punkcie spotkania mieliśmy okazję zapoznać się z informacjami organizacyjnymi dotyczącymi tegorocznego funkcjonowania wolontariatu, a nowi członkowie dowiedzieli się, jak mogą zaangażować się w życie wspólnoty. Uczestniczyliśmy również razem w różańcu prowadzonym przez nasze liderki Kasię oraz Anetę. Pochyliliśmy się podczas niego nad tajemnicami bolesnymi, rozważając ostatnie chwile życia Pana Jezusa.

Po wspólnej modlitwie nadszedł czas na nieoficjalne rozmowy, śmiech, dzielenie się przeżyciami ostatnich dni i tygodni. Usłyszeliśmy także kilka opowieści misyjnych z tegorocznych wyjazdów naszych wolontariuszek, dzięki którym z pewnością niejedno z nas zostało zainspirowane i zmotywowane do dalszej pracy.

Myślę, że spotkanie mimo wyjątkowej formy było owocne, wlało również w serce każdego z nas dużo radości. Wspaniale było zobaczyć zarówno dobrze znane już twarze, jak i te całkiem nowe. Pełni nadziei i energii wkraczamy w kolejny rok formacyjny witając nowych członków na pokładzie!

Natalia, wolontariuszka WMS

Dodaj komentarz