[SPOTKANIE REGIONALNE] Lublin – listopad 2017

W sobotę 25 listopada odbyło się kolejne spotkanie regionu lubelskiego. Tradycyjnie rozpoczęliśmy Mszą Świętą, podczas której ks. Adam wygłosił kazanie. Temat dotyczył pojęcia świętości, w odniesieniu do życia sługi Bożego o. Jordana. Ks. Adam podkreślał, że często błędnie pojmujemy świętość jako nadzwyczajne i bezgrzeszne życie. Świętość tak naprawdę polega na postawieniu Chrystusa na pierwszym miejscu w swoim życiu.
Po Eucharystii integrowaliśmy się przy kawie, słodkościach i pizzy. Wymieniliśmy się swoimi przeżyciami z podróży i wyjazdów misyjnych oraz rozmawialiśmy o wstępnych planach dotyczących posługi misyjnej w przyszłym roku. Wspólnie spędzony czas, był dla nas cenną okazją do wzajemnego poznawania się i owocuje radością przebywania razem.

Natalia Laskowska,
Wolontariuszka WMS