[SPOTKANIE REGIONALNE] Lublin – październik 2017

W sobotę, 21 października, odbyło się pierwsze powakacyjne spotkanie regionu lubelskiego. Rozpoczęliśmy je Mszą Świętą, następnie ksiądz Mirek wraz z wolontariuszami opowiedzieli nowym członkom jak wygląda WMS od środka. Konferencja na październikowym spotkaniu dotyczyła modlitwy i jej znaczenia w życiu i duchowości ojca Jordana, a także w naszej codzienności i na wyjazdach misyjnych. Wspólnie doszliśmy do wniosku, że wiara bez modlitwy nie może istnieć; jeśli wierzymy że Bóg jest, kocha nas i jest w każdej chwili życia – to pragniemy z nim przebywać i rozmawiać, co najpełniej dokonuje się w czasie modlitwy. Pięknym przykładem osoby głęboko wierzącej i mającej mocną więź z Bogiem jest założyciel Salwatorianów – ojciec Jordan. W jego dzienniku duchowym przeczytamy np. „módl się i pracuj niestrudzenie!” lub „módl się usilnie i zawsze z całą mocą pokładaj nadzieję w Bogu!”. Wielu z jego współbraci spotykało go często na modlitwie tak skupionego, że nie dostrzegał ich obecności. Budując relacje z drugim człowiekiem potrzebujemy rozmowy i przebywania z nim. Tak samo jest z naszym Bogiem. Po konferencji był czas na zabawę. Naszym zadaniem było z rozsypanki ułożyć modlitwę „Zdrowaś Maryjo” w 10 językach, choć nie było łatwo, udało nam się! Na koniec wspólnie odmówiliśmy dziesiątek różańca m.in. w języku węgierskim, albańskim i suahili.