You are currently viewing [SPOTKANIE REGIONALNE] Lublin – styczeń 2020

[SPOTKANIE REGIONALNE] Lublin – styczeń 2020

10 i 11 stycznia odbyło się spotkanie regionu lubelskiego, które miało miejsce u Misjonarzy Afryki Ojców Białych.

Spotkanie rozpoczęliśmy Mszą Świętą o godzinie 19. Po umocnieniu duchowym poszliśmy na umocnienie fizyczne. Następnie ojciec Mariusz, jeden ze wspólnoty Misjonarzy Afryki, oprowadził nas po domu i pokazał wiele rzeczy związanych z kulturą i tradycją ludów afrykańskich.

W sobotę o 8:30 rozpoczęliśmy dzień po Bożemu modląc się Jutrznią. Zaraz po przywitaniu się z Szefem Niebieskim udaliśmy się na śniadanko, a później Padre Wojtek zabrał nas na konferencję na temat postaci niezwykłego proroka, jakim jest Jonasz.
Chwilkę później, spragnieni relacji z Panem, udaliśmy się na Mszę Świętą,
a potem, w ramach ogłoszeń parafialnych, rozmawialiśmy o sprawach organizacyjnych.
Wolontariuszka Kasia przygotowała dla nas warsztaty, na których dowiedzieliśmy się,
jak ważne jest planowanie swego czasu. Nasze spotkanie zakończyliśmy krótką modlitwą
i umocnieni indywidualnym Bożym błogosławieństwem udaliśmy się każdy w swoją stronę,
do swoich spraw i obowiązków.

Izabela, wolontariuszka WMS

Dodaj komentarz