[SPOTKANIE REGIONALNE] Lublin – październik 2013

W niedzielę 28 października w Lublinie w godzinach popołudniowych odbyło się spotkanie wolontariuszy z regionu lubelskiego Wolontariatu Misyjnego SALVATOR.

Spotkanie rozpoczęło się Mszą św., podczas której Opiekun Regionu – ks. Łukasz Darowski – skierował do wolontariuszy kilka słów kazania dotyczącego modlitwy i pokory. Po Eucharystii wolontariusze wraz z księdzem Łukaszem pozostali w kaplicy, by wspólnie pomodlić się Koronką do Bożego Miłosierdzia. Po naładowaniu duchowych akumulatorów przyszedł czas na zapoznanie się z tekstem przygotowanym przez Opiekuna WMS-u – ks. Pawła – oraz na dzielenie się przemyśleniami i uwagami dotyczącymi jego treści. Następnie omówiono sprawy organizacyjne oraz plany na najbliższe miesiące działalności WMS w Regionie Lubelskim. Wszystko odbywało się przy gorącej herbacie i ciasteczkach.

Na nadchodzący rok wolontariusze regionu lubelskiego zaplanowali, iż chcą zawiązać silniejszą wspólnotę między sobą i zintegrować się. W tym celu postanowili częściej się spotykać i podejmować więcej wspólnych działań. Obowiązkowe pozostały comiesięczne spotkania regionu, ale wszystkich chętnych zaproszono również do włączenia się w liczne dodatkowe akcje. Wspólnie ustalony plan działania Regionu Lubelskiego na najbliższe tygodnie przedstawia się następująco:

  • 4 listopada (poniedziałek) o godz. 17:00 wolontariusze postanowili spotkać się w domu Księży Salwatorianów na ul. Junoszy w Lublinie. Spotkanie już się odbyło. Rozpoczęło się od Lectio Divina, które poprowadził ks. Łukasz, a później uczestnicy spędzili czas na radosnych śpiewach przy herbatce i pizzy. Wolontariusze wraz z ks. Łukaszem postanowili w tym roku popracować nad ich zdolnościami muzycznymi. Spotkanie stało się okazją, by popracować nad repertuarem pieśni i piosenek na Mszę Św. na następne spotkanie.
  • 18 listopada (poniedziałek) o godz. 20:00 w Kościele Akademickim KUL odbędzie się Koncert Patriotyczny chóru, w którym śpiewa Tereska Kmieć. Wolontariusze postanowili, że dla wszystkich chętnych będzie to kolejna okazja do tego, by się spotkać i wspólnie spędzić czas.
  • 22-24 listopada odbędzie się spotkanie ogólnopolskie WMS w Kasinie Wielkiej.
  • 6 grudnia (piątek) o godz. 19:00 wolontariusze wraz z ks. Łukaszem udadzą się na kolejny koncert chóru Tereski. Przed koncertem odbędzie się spotkanie na ul. Junoszy w Lublinie. Rozpocznie się ono od wyciszenia przy Lectio Divina, a później przerodzi się w radosne śpiewy przy herbatce i ciasteczku. Tego dnia wolontariusze lubelskiego WMSu postanowili zorganizować sobie regionalne Mikołajki i obdarować się wzajemnie małymi upominkami.
  • 15 grudnia (niedziela) o godz. 14:00 odbędzie się kolejne obowiązkowe spotkanie Regionu Lubelskiego. Spotkanie to połączone będzie z wigilią regionu, wspólnym kolędowaniem i dzieleniem się dobrymi słowami na nadchodzący czas Świąt Bożego Narodzenia.

Poza wyżej wymienionymi spotkaniami, wolontariusze Regionu Lubelskiego WMS planują też zorganizowanie niedzielnej akcji sprzedaży rękodzieł i kalendarzy. Akcja ta będzie połączona z głoszeniem kazań przez ks. Łukasza i z dzieleniem się świadectwami z wyjazdów na placówki misyjne. Młodzież zaplanowała także, iż w którąś sobotę wspólnie wybiorą się na Zamek Lubelski, gdzie odprawiona zostanie Msza św., Po zwiedzaniu Zamku udadzą się na gorącą czekoladę, by smacznym akcentem zakończyć wspólnie spędzony czas.

Interesujesz się misjami? Chcesz wspólnie z innymi modlić się i działać na chwałę Pana? A może już jesteś wolontariuszem jednego z sześciu regionów Wolontariatu Misyjnego Salwator? Jeśli na którekolwiek z tych pytań odpowiedziałeś „TAK”, serdecznie zapraszamy Cię na nasze spotkania! 🙂