fbpx

Centrum Wolontariatu

Mamy marzenie, aby wreszcie mieć swój dom!

W Trzebini, przy Sanktuarium MB Fatimskiej, znajduje się dwukondygnacyjny budynek o powierzchni 703,75 m2, należący do zgromadzenia zakonnego salwatorianów, który kiedyś pełnił rolę drukarni. Obecnie stoi nieużywany.

Nasz plan ma na celu przebudowę, modernizację i wyposażenie pomieszczeń tak, aby budynek mógł spełniać swoją funkcję jako centrum wolontariatu misyjnego.

Po przebudowie budynek będzie służył Wolontariatowi Misyjnemu Salvator jako miejsce z zapleczem noclegowym, w którym będą realizowane działania edukacyjne i kulturalne, na czterech płaszczyznach.

Miejsca w Centrum

Formacja Wolontariuszy

Wolontariusze WMS w końcu mieliby swoje miejsce, gdzie mogliby przygotowywać się do pracy wolontariackiej za granicą oraz formować i kształcić w duchu misyjnym, podczas spotkań regionalnych i ogólnopolskich.

Warsztaty dla Uczniów

Organizowane w centrum warsztaty dla grup szkolnych i pozaszkolnych będą miały za zadanie edukować, rozwijać i uwrażliwiać na pomoc drugiemu człowiekowi, wykorzystując zagadnienia misyjne i promując ideę wolontariatu misyjnego.

Żywe Miejsce Pamięci Heleny Kmieć

Na przestrzeni całego budynku, a w szczególności sali konferencyjnej swoje miejsce miałyby plansze oraz materiały wizualne, przybliżające odwiedzającym i wolontariuszom postać naszej przyjaciółki, Heleny Kmieć.

Gabinet Terapeutyczny

W naszym centrum zostanie otwarty gabinet psychoterapeutyczny, prowadzony przez ks. Wojciecha Poradę, w którym społeczność lokalna będzie mogła uzyskać wsparcie terapeutyczne w nurcie psychoterapii integralnej.

Centrum Wolontariatu w Trzebini

Projekt Przebudowy

Wraz z Fundacją im. Heleny Kmieć i Towarzystwem Boskiego Zbawiciela (salwatorianami) rozpoczęliśmy już pierwsze prace na obiekcie.

Na ten moment nasz wkład w inwestycję wynosi 2 500 000 zł.

Niestety ze względu na szalejące ceny materiałów budowlanych, niepewną sytuację gospodarczą związaną z wojną na Ukrainie oraz inflację kwota ta była wystarczająca jedynie do zrealizowania połowy zakładanych prac.

Aktualne Prace

W Trzebini, przy Sanktuarium MB Fatimskiej, znajduje się dwukondygnacyjny budynek o powierzchni 703,75 m2, należący do zgromadzenia zakonnego salwatorianów, który kiedyś pełnił rolę drukarni. Obecnie stoi nieużywany. Nasz plan ma na celu przebudowę, modernizację i wyposażenie pomieszczeń tak, aby budynek mógł spełniać swoją funkcję jako centrum wolontariatu misyjnego.

Co zrobiliśmy? 

Na ten moment w budynku zostały wykonane ciężkie prace budowlane.

 • wyburzanie, budowa konstrukcji stropowych,
 • zabezpieczenie fundamentów,
 • wybijanie otworów okiennych i drzwiowych,
 • została położona nowa konstrukcja dachowa na całości budynku,
 • wylano płyty betonowe na podłogach,
 • wybudowano ścianki działowe w poszczególnych pomieszczeniach,
 • częściowo wykonano również instalacje wodno-kanalizacyjne i elektryczne.

 

Wstępna ocena pozwala szacować, że jesteśmy na półmetku prac. 

Co przed Nami?

01-4-scaled

Pozostało nam:

 • wykonać elewacje budynku wraz z ociepleniem
 • zamontować wszystkie drzwi i okna
 • dokończyć lub wykonać w całości wszystkie instalacje wewnętrzne (kanalizacja, instalacje sanitarne, elektryka, ogrzewania)
 • położyć tynki i podłogi wewnątrz budynku
 • przystosować do wspólnego używania takie przestrzenie jak: sala spotkań, świetlica, kaplica, zaplecze kuchenne, zaplecze noclegowe, biura, pomieszczenia służące do prowadzenia warsztatów i zajęć terapeutycznych
 • wyposażyć wszystkie powyższe pomieszczenia w niezbędny do ich funkcjonowania sprzęt
Brakująca kwota na ten moment to 2,5 mln zł

Jest to suma, którą wierzymy, uda nam się wspólnie zebrać,
aby misja Heleny trwała nadal!