Inspiracja do logo WMS-u

Logo WMS zawiera cztery podstawowe elementy:

Matkę Bożą z Dzieciątkiem Jezus, Piny (znaczki do określania pozycji na mapach), ikonę Jezusa – Salvatora (jest to jedyna ikona, która przedstawia nam głowę Jezusa na tle krzyża) oraz aureole.

Papież Franciszek w orędziu na Niedzielę Misyjną napisał:

Zwracam się szczególnie do młodych, którzy zdolni są jeszcze do dawania odważnego świadectwa i do podejmowania szlachetnych czynów, niejednokrotnie idąc pod prąd: NIE POZWÓLCIE SIĘ OKRAŚĆ Z MARZEŃ O PRAWDZIWEJ MISJI, o naśladowaniu Chrystusa poprzez całkowity dar z siebie!

Kolorystyka również nie jest przypadkowa:

Niebieski Pin, to kolor Maryi, czerwony to kolor Jezusa, męczeństwa, ofiary, poświęcenia. Również aureole mają dwa odcienie.

PODEJMIJ WYZWANIE

Hasło, które tak naprawdę towarzyszy nam każdego dnia, na wszystkich płaszczyznach naszego życia. Podejmij wyzwanie, to zaproszenie aby również zmierzyć się z własnymi ograniczeniami, tym co nie pozwala rozwinąć nam skrzydeł.

Wolontariat Misyjny Salvator to grupa młodych ludzi skupiona przy zgromadzeniu Salwatorianów,  którzy pragną w sposób autentyczny żyć wiarą w Jezusa Chrystusa – Zbawiciela świata!

 

Misją Wolontariatu Misyjnego Salvator jest pomaganie ludziom potrzebującym, w czym urzeczywistnia przesłanie, które pozostawił założyciel Salwatorianów, o. Franciszek Maria od Krzyża Jordan:

Dopóki żyje na świecie choćby jeden tylko człowiek, który nie zna i nie kocha Jezusa Chrystusa Zbawiciela Świata, nie wolno ci spocząć.

bł. Franciszek Maria od Krzyża Jordan

ZAŁOŻYCIEL SALWATORIANÓW

Poprzez swój czas, zdolności, umiejętności, chęć pomocy i kreatywność, pragną dzielić się własną wiarą oraz włączać w wielkie dzieło głoszenia Dobrej Nowiny w świecie. Wolontariusze WMS-u przyłączają się do popularyzacji zagadnień misyjnych, zaczynając od lokalnych społeczności, w które się angażują. Przygotowanie wolontariuszy do wyjazdów misyjnych opiera się na całorocznej formacji duchowej, a także warsztatach i szkoleniach. Istotnym elementem edukacji jest także misja tu i teraz, poprzez zaangażowanie w pomoc w instytucjach edukacyjnych, hospicjach, szpitalach, parafiach i innych ośrodkach.

DUSZPASTERZE

  • Data święceń: 27 maja 2006r.

Ojciec Dyrektor. Doktor teologii z zakresu misjologii. Sprawuje pieczę nad całym Wolontariatem. Jest znany z dobrego i miękkiego serca. Na pierwszy rzut oka sprawia wrażenie lekko nieśmiałego i wycofanego, ale po pierwszych chwilach rozmowy obdarza szczerym uśmiechem i dużą dawką humoru. Fantastyczny kucharz oraz smakosz regionalnych specjałów. Jako dyrektor WMS-u i konsultor do spraw misji podróżuje po całym świecie, a jego kalendarz jest zawsze wypełniony różnymi ważnymi wyjazdami. Zambia, Tanzania, Indie, Meksyk, Peru, Czarnogóra, Albania, Białoruś, Węgry, Rosja, Australia czy Ukraina to tylko niektóre z odwiedzonych państw.​

  • Data święceń: 31 maja 2008r
  • Myśl przewodnia: Ad maiora natus sum – św. Stanisław Kostka

Padre Wojtek przez jedenaście lat posługiwał na placówce w Albanii. Dziś opiekuje się wspólnotą wolontariatu. Kapłan z wyjątkową kreatywnością, otwartością i radością życia. Pełen pomysłów i chęci do działania. Pasjonują go ludzie i ich życiowa przygoda z Bogiem. Został misjonarzem bo wie, że Bóg chce, aby został ŚWIĘTYM.

  • Data święceń: 29 maja 2021r
  • Myśl przewodnia: Duc in altum – Wypłyń na głębię Łk 5,4

 

REGIONY

Opiekun:
ks. Wojciech Porada 
 
Liderzy:
Julia Gorol:  julanngor@gmail.com
Magdalena Przybysz
Opiekun:
ks. Wojciech Porada
 
Lider: 
Dorota Miszczyszyn miszczyszyn.dorota@gmail.com
Opiekun:
ks. Mirosław Stanek
 
Liderzy:
Opiekun:
ks. Mirosław Stanek 
 
Liderzy:
Kasia Rzepka: kasiarzepka1996@gmail.com 
Aneta Kordek: anet.kordek@gmail.com
Opiekun:
ks. Wojciech Porada
 
Liderzy: 
Kinga Noras
Katarzyna Wasilewska katawas@gmail.com
Opiekun:
ks. Mirosław Stanek
 
Liderzy:
Beata Sobusiak
Martyna Krawczyk
Opiekun:
ks. Mirosław Stanek 
 
Liderzy:
Joanna Mackieło: joannamackielo@vp.pl
Magdalena Fornal

REGIONY

Opiekun:
ks. Wojciech Porada 
 
Liderzy:
Julia Gorol:  julanngor@gmail.com
Magdalena Przybysz
Opiekun:
ks. Mirosław Stanek
 
Liderzy:
Marta Mróz marta_mroz@o2.pl
Opiekun:
ks. Mirosław Stanek 
 
Liderzy:
Kasia Rzepka: kasiarzepka1996@gmail.com 
Aneta Kordek: anet.kordek@gmail.com
Opiekun:
ks. Wojciech Porada
 
Lider:
Dorota Miszczyszyn: miszczyszyn.dorota@gmail.com
Opiekun:
ks. Wojciech Porada
 
Liderzy: 
Kinga Noras
Katarzyna Wasilewska katawas@gmail.com
Opiekun:
ks. Mirosław Stanek
 
Liderzy:
Beata Sobusiak
Martyna Krawczyk
Opiekun:
ks. Mirosław Stanek 
 
Liderzy:
Joanna Mackieło: joannamackielo@vp.pl
Magdalena Fornal

Podejmij wyzwanie!

MASZ PYTANIA?

Wolontariat Misyjny Salvator. Jest to jedyna i prawidłowa nazwa naszego wolontariatu.

Wolontariat działa zarówno w Polsce jak i w innych krajach. Swoje placówki ma w 6 regionach. Działamy również poza granicami, czyli na wszystkich placówkach misyjnych, do których posłani są nasi wolontariusze.

Wolontariuszem może zostać każdy, kto chciałby angażować się w działalność wolontariatu. Jednakże dopiero w wieku 18 lat, ze względów formalnych, można wyjechać na placówkę misyjną europejską po przejściu rocznej formacji, a po 2 latach na dalszą placówkę (np. Afryka, Filipiny). Nasi wolontariusze są głównie uczniami klas maturalnych i studentami. Przedział wiekowy wolontariuszy to 18-35 lat.

Najprostszym sposobem jest skontaktować się z liderem danego regionu, do którego chcesz należeć. Maile do kontaktu można znaleźć tutaj.

Trzeba mieć ukończone 18 lat, minimum 1 rok formacji w WMS-ie, angażować się w działania swojego regionu i całego WMS-u. Następnie należy aplikować o wyjazd i przejść testy psychologiczne, językowe oraz wykonać badania lekarskie. W niektórych przypadkach obowiązkowe są również szczepienia.

Wolontariat misyjny w odróżnieniu od zwykłego (np. pomoc humanitarna itp.) różni się tym, że posługa wolontariusza wiąże się z jego codziennym rozwojem duchowym. Na placówkach uczestniczymy w życiu codziennym parafii czy zakonów, u których gościmy. Uczestniczymy w Mszach Św., nabożeństwach, modląc się także ze wspólnotą, u której gościmy (np. brewiarz, adoracja). Oczywiście zależy to od placówki i dostępnych możliwości na miejscu. Podczas naszej misji staramy się pokazać ludziom, do których zostaliśmy posłani, Miłość Chrystusa do nich, jako Jego dzieci.

Głównymi elementami formacji są spotkania regionalne oraz ogólnopolskie.
Spotkania regionalne – comiesięczne spotkania w regionie z liderami, księdzem opiekunem oraz innymi wolontariuszami danego regionu.
Spotkanie ogólnopolskie – średnio raz na trzy miesiące (najczęściej w roku formacyjnym są takie 3 w okolicach listopada, lutego i maja/czerwca). Dodatkowo w każdym regionie lub też między regionami odbywają się spotkania nieformalne (jak np. wspólne kino, łyżwy, wycieczki w góry, wieczory filmowe, planszówki czy tworzenie rękodzieła).

Spotkania regionalne odbywają się co miesiąc. Termin ustala się najczęściej na spotkaniu poprzedzającym następne spotkanie (zależy od regionu). Rozpiska z datami, godzinami i miejscami spotkań (większość regionów ma stałe) jest zawsze z wyprzedzeniem udostępniana na Fanpage’u na Facebooku i stronie internetowej.

Wolontariat istnieje od 2011 roku, kiedy to pierwsze osoby wyjechały wraz z księżmi Salwatorianami na misje do Albanii.

Koszty wyjazdu są podzielone na 3 części: 1/3 – region, 1/3 – wolontariusz, 1/3 – centrala WMS. Region zbiera fundusze poprzez różne działania, takie jak prowadzenie rekolekcji, zbiórki publiczne, kiermasze czy organizowanie innych akcji misyjnych. Jeśli region zbierze więcej funduszy, może dodatkowo pokryć część wyjeżdżającego wolontariusza. Nasze wyjazdy misyjne są możliwe dzięki ludziom dobrej woli, ich ofiarom i pomocy oraz dzięki wsparciu różnych instytucji/firm.

Po roku formacji można wyjechać na misje do bliższych państw (głównie Europa), a także można zostać w Polsce i pomagać np. na obozach rekolekcyjno-wakacyjnych osób niepełnosprawnych. Wolontariat misyjny odbywa się najczęściej w okresie wakacji letnich i trwa średnio od 2 tygodni do 3 miesięcy (w przypadku placówek europejskich) oraz w ciągu roku akademickiego od 2 miesięcy do 1 roku (w przypadku placówek pozaeuropejskich).

Liczba wolontariuszy zmienia się z każdym rokiem formacyjnym. Zawsze jednak jest powyżej 100 osób.

W strukturze wolontariatu istnieje 6 regionów. Są to regiony: elbląski, krakowski, lubelski, śląski, warszawski, wrocławski.

Spotkania regionalne mają na celu budowanie wspólnoty i stanowią podstawowy element formacji duchowej wolontariuszy. Odbywają się w różnych regionach, aby dać możliwość działania w wolontariacie osobom z różnych stron Polski.

Wyjazdy za granicę nie są, jak mogłoby się wydawać, głównym celem działalności wolontariatu. Naszym celem jest budowanie coraz lepszego świata, począwszy od nas samych. Dzięki formacji duchowej – jak i tej czysto ludzkiej – staramy się dawać z siebie jak najwięcej dobra „tu i teraz”, czyli tam, gdzie żyjemy.

Polega na angażowaniu się w działalność WMS-u m.in. w regionach i różnych inicjatywach organizowanych przez WMS. Jednym z naszych głównych celów jest dzielenie się z ludźmi naszym doświadczeniem Boga w codziennym życiu jak i świadectwami z wyjazdów misyjnych oraz szerzenia ducha misji. Po odbyciu rocznej formacji można też pomagać przykładowo na wyjazdach rekolekcyjno-wakacyjnych osób niepełnosprawnych.

Ze względów formalnych, aby wyjechać na placówkę misyjną, wolontariusz musi mieć ukończone 18 lat. W spotkaniach regionalnych mogą brać udział osoby w przedziale wiekowym 16-35 lat (jest to spowodowane tym, że większość wolontariuszy jest studentami).

Na wolontariat misyjny mogą wyjechać osoby niezwiązane z Kościołem Katolickim, jednakże podstawowym warunkiem uczestnictwa w wolontariacie misyjnym jest chęć głoszenia Chrystusa ludziom, do których jest się posłanym.

Tak, wszystkie osoby wyjeżdżające na wolontariat są ubezpieczone w zewnętrznej firmie ubezpieczeniowej. Warto jednak (w przypadku placówek europejskich) dodatkowo zabrać ze sobą EKUZ.

Istnieje taka opcja. Zalecamy wtedy kontakt mailowy (kliknij tutaj).
Poza naszym wolontariatem istnieją też inne, zarówno ogólnopolskie, ogólnoeuropejskie czy ogólnoświatowe wolontariaty i organizacje.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI